Soroksári
Nagyboldogasszony Főplébánia

Üdvözöljük honlapunkon!

Hirdetmények

2016. esztendő

                                               

Programok, események

Rövid beszámoló a templom felszentelésének 230. évfordulója ünnepségeiről

2009. október 10-én, szombaton este az esperesi kerület papságának koncelebrálásával, Szerencsés Zsolt kanonok, esperes, plébános mutatott be ünnepi misét. Külön érdekessége volt a szertartásnak, hogy a régi főoltárnál (nem a szembemiséző oltárnál) végezték a liturgiát.

Bővebben...:

Gondolatok

Gondolatok nagyhét eseményeiről

Virágvasárnap, Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, amikor a nép úgy fogadta mint egy királyt. Ruháikat az útra terítették, hogy azon vonuljon a Jézust hátán vivő szamár. A szamár a béke állata volt, míg a ló harci állat. Így vonult be Dávid király is.  A nép Hozsannát kiáltott és pálmaágakat lengetett. Mivel nálunk nincsenek pálmafák, ezért a tavasz első rügyező ágát, barkaágat szentelünk és kezünkben tartva vonulunk a templomba. Az ünnepi szentmise de. 9 órakor, a templom előtti feszületnél kezdődik, ahol megszenteljük a barkát majd ünnepélyesen vonulunk a templomba, követve a Jézust ünneplő jeruzsálemi népet. A misében evangéliumként a Passió, Jézus szenvedéstörténete hangzik el egy egészen különleges régi dallamon az énekkar közreműködésével. A megszentelt barkát a házakban a feszülethez szokták tűzni, vagy kiviszik szeretteik sírjára.

Nagycsütörtökön, délelőtt a Szent István Bazilikában 10 órakor van az Olajszentelési szentmise és a papság ünnepe. A bíboros Főpásztor és az egyházmegye papsága együtt ünnepel. Három olajat szentel a püspök, a keresztelendők olaját, ami a megkeresztelés előtt használ az Egyház. A krizmát, amely egy illatos balzsammal kevert olaj. Ezt a kereszteléskor, a bérmálásnál, a pap- és püspökszenteléskor, (régen a királyok felkenésekor is) használták, valamint az oltár- és a templom felszentelésekor. És a harmadik olaj a betegek olaja, ezzel kenjük meg a betegek kezét és homlokát a szentség feladásakor.

Este 6 órakorszentmise az utolsóvacsora emlékére. A mise alatt amikor énekeljük, hogy  Dicsőség a magasságban Istennek… felzúg az orgona, megkondulnak a harangok, a csengők és az ének végeztével elhallgatnak egészen húsvét vigiliájáig. Ezt népiesen úgy nevezték, hogy a harangok Rómába mennek.

A szentmise után oltárfosztás következik. Az oltárokról levesszük a díszítéseket, virágokat, gyertyatartókat és a terítőket is. Ezzel is jelképezve az Egyház szomorúságát, hiszen az utolsó vacsora után kezdődött meg Jézus szenvedése, amikor az apostolok szétfutottak, Jézus magára hagyottan volt. Az oltár Jézust jelképezi, akit szintén megfosztottak ruháitól a keresztrefeszítés előtt.

Ezután felhangzik, szintén az énekkar közreműködésével a Lamentáció (Jeremiás próféta siralmai és néhány zsoltár, melyek a fájdalmat a bánatot idézik fel.

Ezen az estén 9 órától ismét imára gyűlünk, hogy virrasszunk az Olajfák-hegyén vérrel verejtékező Krisztussal, akit Júdás elárul és elfogják. Jézus panaszos szavai értelmében vagyunk együtt: “Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?”

Nagypénteken Jézus halálára emlékezünk, ezért szigorú böjtöt tartunk. Nem szólalnak meg a harangok, csend van. Az Egyház gyászol.Délután 3 órakor elvégezzük a templomban a keresztutat. Felidézve Jézus útját az őt halálra ítélő Pilátustól a Kálváriáig, ahol keresztre feszítve meghalt. A keresztút végén nyitjuk meg Jézus jelképes sírját, melyet a mellékoltárnál építenek meg.

Este 6 órakor az Úr szenvedésének ünneplése. Ősi hagyomány szerint, ezen a napon az Egyház nem misézik. Az esti szertartást a népnyelv „Csonka misének” nevezi. Az esti szertartás Szentírási részek felolvasásából, János evangélium szenvedéstörténetének (Passio) énekléséből, az Egyház egyetemes szándékaiért való imákból és a Szent Kereszt előtti hódolatból áll. A felmutatott kereszt a megváltás tényét tárja elénk. A szertartás végén áldozási lehetőség. Csendes imádság következik Jézus sírjánál, késő éjszakáig. a Szentsír őrséget a Cserkészek végzik.

Nagyszombat, szintén a csend a várakozás ideje. A hívek, napközben felkeresik a templomban a Szent Sírt. Este 7 órakor kezdődik a Húsvéti vigília, Jézus feltámadásának ünnepe. A templom előtt tűzszenteléssel, majd a Húsvéti gyertya (a feltámadt Krisztus jelképe) megáldásával kezdődik. A sötét templomba ezzel a megszentelt tűzről gyújtott gyertyával vonulunk, ahol meghirdetjük a feltámadást: Krisztus világossága! Felhangzik a IV. századból származó Exultet, a húsvéti örömének. Ezután több szentírási rész olvasása, majd ismét megszólal az orgona, megkondulnak a harangok és az evangélium olvasása előtt, 40 nap után újra felhangzik az Alleluja éneke. Ezután következik a keresztvíz megáldása és a keresztségre felkészült felnőttek megkeresztelése, akik a szentmisében már áldozhatnak is. Az ünnepi mise végeztével a húsvéti öröm, mintegy kicsordul a templomból és a feltámadási körmenet örömével meghirdeti a világnak is a megváltást, a feltámadást, az élet győzelmét a halál fölött. Ez most nálunk elmarad a templom körüli munkálatom miatt.

Atemplomban megtartott feltámadási szertartás és kis„Körmenet” után az Otthon Közösségi Házban, megtartjuk az immár hagyományos ételszentelést és agapét, ahová szeretettel várjuk a híveket.

Húsvétvasárnap délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise, este 6 órakor német nyelvű szentmise lesz, melyet a budapesti német lelkész, Gregor Stratmann atya celebrál.

Húsvéthétfőn ugyancsak délelőtt 9 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék. A kenetvivő asszonyokra, - akik hajnalban mentek Jézus sírjához és elsőként látták a feltámadott Urat -, emlékezve és a húsvéti locsolkodás jelképeként a szentmisék végén a jelen lévő asszonyokat és lányokat a homlokukon illatos, a jeruzsálemi Szent Sír Bazilikából származó olajjal kenjük meg az ősi húsvéti köszöntés közben: Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!

 

 

Soroksár Búcsú ünnepe - 2012. Nagyboldogasszony

A magyarság történelmének hajnalhasadásánál, ragyogó fényben áll Mária, Jézus anyja, vagy ahogy népünk nevezte ezer éven át, a Nagyasszony képe. Történelmünk századai az isteni gondviselés csodás megnyilvánulásairól tanúskodnak. Ez a nép, itt Európa közepén, levetette magáról a pogány babonákat és talált új, nemzeti életcélt a századok Királyának, a történelem Urának szolgálatában.

Bővebben...:

Új Ember Magazin - 2012. Pünkösd

Évekkel ezelőtt olvastam egy poénos kis történetet: Egy kis afrikai faluban élt Benson az édesanyjával. Egy ilyen szép, derűs vasárnap reggel az édesanyja bement a szobájába, fölébresztette: „Kelj föl, indulnod kell a templomba!” Ekkor a fejére húzta a takarót, hogy ne hallja az édesanyja hangját, de az nem tágított, újra szólította: „Indulj, mert el fogsz késni!”

Bővebben...: