Mária kongregáció

1990. október 21-én tartotta újraalakuló összejövetelét a soroksári plébánián dr. Fila Lajos plébános úr vezetésével a régi kongreganisták, és a buzgó templomba járó asszonyok csoportja, akik támogatásukról biztosították plébánosukat a kongregációs élet beindításában. Az avatásra a 180 vallásos asszony és leány 3 napos lelkigyakorlattal készült, melyet P. Ambrus Lóránt S.J. tartott.

1990. december 8-án díszbe öltözött a soroksári katolikus templom. A kongregáció újraalakulásával párhuzamosan a cserkészcsapat is megkezdte működését, és a szentmise keretében ők is megújították cserkészesküjüket, s új tagokat is avattak.

A szentmisét Marosi Izidor váci püspök úr mutatta be. A jezsuita rendet P. Ambrus Lóránt S.J. képviselte.

Havonta gyűlést tartanak és örömmel fogadják a lelkiséget felvállaló új tagok jelentkezését. Az idős, beteg társulati tagokat látogatják, ha kell segítséget nyújtva nekik.

Minden esztendőben, december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, az esti szentmise keretében megújítják a kongregációs fogadalmaikat és ekkor nyernek felvételt az új tagok is. 2010. december 8-án, az újjáalakulás 20. évfordulóján került sor a Mária Kongregáció új zászlójának megáldásra.

no post